Summary – ”Projekt Øko-gårde som læringsarena”

Formålet med dette europæiske partnerskab er at udvikle et e-læringskursus og en interaktiv online-portal med titlen "Øko-gårde som læringsarena". Partnerskabet vil tilbyde online ressourcer til lærere, landmænd, koordinerende organer, NGO personale og andre der er involveret i at levere uddannelsesaktiviteter på økologiske bedrifter.

Gårdbesøg og læringsmuligheder

Pædagogiske gårdbesøg tilbyder et alternativ og innovativt rum, der giver mulighed for at formel og uformel læring kan finde sted sideløbende med det mere konventionelle læringsmiljø på uddannelsesinstitutioner.

Under disse besøg er grupper af børn og unge i stand til at bruge tid på gården med interaktive og praktiske aktiviteter. Sådanne aktiviteter giver deltagerne mulighed for på første hånd at lære om de realiteter og udfordringer der er i fødevareproduktionen. Besøgene kan også supplere den læring der gennemføres i skolemiljøet, ved at indlejre den viden der erhverves på gården i fag som biologi, geografi, økonomi, samfundsfag, økologi og bæredygtighed.

Integration af dårligt stillede unge

Besøg på en økologisk gård tilbyder særlige muligheder til personer, der nogle gange kæmper med den almindelige undervisning. Grupper af børn og unge med særlige behov, såsom dem med indlæringsvanskeligheder eller personer, der risikerer udelukkelse fra den almindelige undervisning, kan ofte drage fordel af læring i et andet miljø. Et af de centrale mål for disse besøg er at genskabe de unges engagement ved at tilbyde alternative erfaringer til det almindelige uddannelsessystem og ved at anskue læring i et bredere perspektiv. Sådanne erfaringer har åbnet muligheder for at engagere sig gennem en række praktiske aktiviteter på gården. I tilfælde, hvor praktiske gård-baserede aktiviteter er blevet tilbudt, har lærerstab og uddannelsesansvarlige identificeret omfattende forbedringer i fysisk og mental sundhed, samt i den pædagogiske udvikling.

Integration af flygtningebørn

I de sidste år har Europas lande stået over for udfordringen med at integrere et stort antal flygtninge i deres samfund. Et særligt fokus i dette projekt vil være med at kortlægge hvordan øko-gårde har været med til at hjælpe flygtningebørn og deres familier med integration i deres nye bopælsland. Arbejdet i projekt "Øko-gårde som læringsarena" kan være med til at tilbyde arbejdet med integration af flygtninge nye perspektiver. Besøg på landet kan også give flygtninge et indblik i livet og madkulturen i det land de er kommet til. Flygtninge kan få mulighed for at stille spørgsmål om samfundet, mens det på samme tid giver incitamenter til at styrke ordforrådet forbundet med fællesskaber, landskabet, landbrug og fødevarer. Workshops på gårdene kan også være med til at minimere sprogbarrierer gennem mulighederne for at kommunikere gennem praktiske, hands-on aktiviteter.

Økologisk landbrug er en voksende økonomisk sektor, der også har brug for motiverede unge. Gårdbesøg kan give flygtninge et indblik i fremtidige jobmuligheder i branchen (økologisk landmand, bager, slagter, butiksindehaver, osv).

Train-the-trainer på øko-gårde

På europæisk plan er det i øjeblikket meget begrænsede uddannelsestilbud der er knyttet til læring på økologiske bedrifter. Dette projekt har til hensigt at udvikle et koncept for et europæisk kursus og en tilsvarende portal med forskellige interaktive værktøjer og læringsressourcer til undervisning på økologiske landbrug. Kurset vil støtte lærere, landmænd og andre interessenter i at sætte sig ind de praktiske og tekniske aspekter af at være vært for gårdbesøg.

Det vil også betyde, at undervisere kan få bedre match i forhold til skolens rammer og mål, i relation til planlægning af gårdbesøg. Dette vil hjælpe til at linke aktiviteter til skolen pensum og identificere eventuelle sundheds- og sikkerhedskrav for et skolebesøg. Kurset vil også give pædagoger viden og færdigheder, som de har brug for at sikre, og at håndtere eventuelle specifikke behov som gælder for også dårligt stillede elever og flygtningebørn.

Målgrupper og samarbejdspartnere

Målgrupperne for kurset vil omfatte en lang række interessenter, herunder landmænd og guider, undervisere og deres tilknyttede uddannelsesinstitutioner, NGO'er, koordinerende instanser, undervisere og repræsentanter for den offentlige administration.

Partnerskabet for projektet består af otte partnerorganisationer fra syv lande - Østrig, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Norge, Polen og UK. Partnerne bidrager på forskellig vis til projektet, blandt andet gennem første hånds erfaringer og kompetencer, samt gennem teoretisk viden forbundet med udendørs læring og økologisk landbrug.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Ved at benytte siden giver du dit samtykke til brug af cookies. Mere information Mindre information