Lektion 1 – S.E.E.S: Gård- og havebaseret uddannelse på Avnstrup asylcenter i Danmark.

S.E.E.S står for ’Social, Economic, Ecological, Sustainability’ og er en prototype på en model for gård- og havebaseret uddannelse af asylansøgere, afprøvet på Avnstrup asylcenter i Lejre kommune i 2016 og 2017. Den følgende beskrivelse bygger på interview med grundlæggerne af projektet, Karen Blincoe og Emil Blauert, samt på projektets hjemmeside: http://choraconnection.dk/prototype/sees/?lang=en

Projektet er et samarbejde mellem Chora Connection, Røde Kors og Gaia Education og er støttet af udlændingestyrelsen, og har et mål om at uddanne asylansøgere inden for blandt andet bæredygtig og økologisk fødevareproduktion, gennem havedyrkning, gårdbesøg og andre aktiviteter. Et af de grundlæggende mål for projektet er at kæde behovet for at uddanne flygtninge sammen med målet om bæredygtig udvikling. I alt har 39 asylansøgere med forskellige nationale baggrunde gennemført uddannelsesforløbet.

Alle fotos: Chora Connection

Undervisningen

Ifølge projektets grundlæggere ønsker projektet at adressere nogle af de overordnede problemer for vores samfund, som kan relateres til en general disintegration mellem krop og sjæl, fødevareproduktion og mennesker, såvel som disintegration mellem samfundet udenfor og indenfor asylcenteret.

Projektet har derfor som mål at forbinde hjerne, hjerte og krop gennem praktisk uddannelse i bæredygtig udvikling ved at bruge det omgivende samfund som ’klasseværelse’.

Gennem et seks-ugers kursus lærer deltagerne om økologiske fødevaresystemer, bæredygtighed og entreprenørskab. Kurset indeholder både teoretisk og praktisk læring, og forsøger at forbinde det konkrete indhold til FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig udvikling.

Som en del af kurset etablere og/eller vedligeholder deltagerne en have, som er baseret på principperne for permakultur, og de besøger økologiske landmænd. Tilegnelsen af ny viden er væsentlig, men et mindst lige så væsentligt mål er at deltagerne bliver bevidste om deres egne styrker og opbygger tillid og tiltro til sig selv.

Mange deltagere fandt udendørs aktiviteterne meget værdifulde. Udover at give ny viden, øgede havearbejdet deres velværd og skabte en følelse af samhørighed og tilhørsel. Det fælles arbejde i haven understøttede at nye venskaber blev knyttet på tværs af forskellige kulturer. På asylcentret oplever de ofte at de forskellige nationaliteter grupperer sig og ikke har megen kontakt med andre nationaliteter og derfor var dette en yderligere gevinst for livet på centeret.

Arbejdet i haven skabte også en genkendelighed og en mulighed for at få et frirum fra de udfordringer og bekymringer som situationen som asylansøger bringer. ”Som barn voksede jeg på på landet, så jeg er vant til at være omkring køer, får og så videre. At være sammen med dyrene beroliger mig, ligesom blomster og planter gør. At være i naturen giver energi”, fortæller en af deltagerne (choraconnection.dk/prototype/sees/).

Eftersom klimaet i Danmark kun tillader en relativt kort sæson overvejer de pt at etablere dyrkningscontainere, der understøtter dyrkning året rundt. Således har der i andre sammenhænge været eksperimenteret med at dyrke svampe i sådanne containere i København med stor succes.

Samarbejde med landmænd

Gennem kurset besøgte deltagerne også lokale landmænd som en del af undervisningen. Disse møder fungerede både som inspiration og en måde at bygge bro mellem den teoretiske undervisning og praksis. Gennem disse besøg blev deltagerne også introduceret til Danmarks historiske udvikling som en landbrugsnation og til nogle af de nutidige udfordringer i den danske landbrugssektor.

Mødet motiverede flere af deltagerne til at drømme og se mere optimistisk på fremtiden. Alene det at få lov at lære noget nyt og se fremad var en vigtig lettelse for mange af deltagerne efter at have levet flere år som flygtning. Mange udtrykte således et ønske om at arbejde inden for økologiske landbrug i fremtiden og havde en stor motivation for at gøre en forskel – enten i Danmark eller i et andet land.

For de landmænd, der deltog i projektet, var en af de væsentlige fordele, at de opnåede en indsigt i hvordan de kunne åbne deres landbrug op for omverdenen. Flere oplevede således at få nye tanker og refleksioner om hvordan de kan kommunikere om deres virksomhed og hvordan de kan samarbejde med mennesker og organisationer, som ikke traditionelt er en del af gården. Samarbejdet med asylcenteret var dermed med til at skubbe til nogle refleksioner om hvordan de kunne modernisere virksomheden og blive en interessant arbejdsplads for nye professioner eller mennesker med andre baggrunde.

Ifølge projektets grundlæggere var projektet dermed også med til at støtte et syn på flygtninge som værende en ressource frem for en byrde.

I slutningen af kurset fik deltagerne udleveret et diplom, der dokumenterer deres nye færdigheder og kompetencer. Dette diplom er certificieret af FN og har dermed værdi uden for Danmark, hvilket er særlig relevant, da deltagerne endnu ikke havde fået færdigbehandlet deres asylansøgning og derfor ikke vidste om de kunne blive boende i Danmark.

Gode råd til andre projekter

Emil Blauert, en af grundlæggerne af projektet, forklarer, at den bedste måde at starte på er, at involvere folk, som er tæt på praksis fra start og at udvikle et lille projekt, som så evt. kan vokse løbende. At starte store projekter er tungt og ressourcekrævende og derfor er det som regel bedst at starte med små lokale projekter, som så kan udvikles og afprøves andre steder.

Til dette projekt lagde de ud med at identificere relevante samarbejdspartnere, og det gjorde de ved først at lave en brainstorming over hvilke kompetencer de havde brug for i projektet. Efterfølgende identificerede de personer, som kunne udfylde disse.

De inviterede potentielle samarbejdspartnere til en workshop, hvor de sammen udviklede og sideløbende visualiserede ideen. Visualiseringen var en vigtig proces fordi det hele tiden gjorde projektet konkret og praktisk og dermed øgede engagementet og tiltroen til projektet.

En anden vigtig erfaring var, at understrege hvad deltagernes motivation var i projektet – at være tydelig omkring sin egen passion. Dette er både med til at afklare roller og skabe og bevare engagementet og begejstringen.

Billeder og mere information:

https://gaiaeducation.org/project-based-learning/denmark-2017

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Ved at benytte siden giver du dit samtykke til brug af cookies. Mere information Mindre information