Kapitel 1 – Introduktion

I artiklen “How do Children and Youth learn through Farm-School Cooperation?” skrevet af de norske forskere Linda Jolly og Erling Krogh, analyseres effekterne af forskellige samarbejder mellem skoler og gårde, herunder også i relation til flygtninge. Erfaringerne viser, at der er mange gevinster ved at involvere unge med flygtningebaggrund i havedyrkning og på gården.

En af disse fordele er, at miljøet og arbejdet på gården er noget som flere af flygtningene kender fra deres hjemland og som dermed giver anledning til at bruge - og vise - deres viden og kompetencer og kan dermed understøtte at de bliver set i et andet lys - af sig selv og andre.

Arbejdsopgaverne på gården kan også være en anledning til kontakt på tværs af sprog- og kulturbarrierer og en mulighed for at få praktisk indsigt i kulturen i det nye land, blandt andet en meget håndgribelig indsigt i madkultur og arbejdskultur.

Samtidig kan besøgene understøtte indlæring af nyt sprog. Mange af børnene bliver motiverede til at fortælle om deres oplevelser på sproget i det nye land, ligesom sansebaserede erfaringer og opnåelsen af tydelige resultater, er med til at stimulere sprogtræning.

Mange børneflygtninge, særligt de der rejser uden deres familier, har aldrig været i skole. Det er dermed ikke blot sproget, men selve det, at være i skole med alt hvad det indebærer, der kan virke fremmed. Der findes flere eksempler på hvordan arbejdet på en gård kan være med til at skabe mening og sammenhæng i tilværelsen for disse børn og unge, og dermed være med til at bygge bro til livet i det nye land.

Samtidig er det også vigtigt at huske på, at netop den potentielle genkendelig fra det tidligere hjemland, kan vække svære følelser af savn. Dette kan samtidig være svært at kommunikere på grund af sproglige barrierer, men også på grund af kulturelle barrierer og manglende fortrolighed med de mennesker, der er omkring børnene og de unge. Derfor er det vigtigt at de ansatte i sådanne projekter bliver forberedte til at håndtere sådanne ting, og det er ofte en god ide at samarbejde med relevante NGO’er, som har erfaring med målgruppen.

Et helt andet perspektiv på de potentielle gevinster er, at den økologiske sektor tilbyder arbejdspladser til ufaglærte eller lavtuddannede ansatte og har brug for engagerede unge. Gårdbesøg, der viser de forskellige ansættelsesmuligheder på en gård, kan være et første incitament til at tænke på økologiske gårde som potentielt ansættelsessted.

Mange af de mest successfulde initiativer bygger på et tæt samarbejde mellem NGO’er, såsom Røde Kors, offentlige institutioner og garden selv. På baggrund af den ofte komplekse situation, som flygtningene befinder sig i, trækker de bedste projekter fra erfaringer og ressourcer fra alle parter.

Yderligere er der også mange gode eksempler på at særligt længerevarende projekter, med en række besøg og evt. en mulighed for at arbejde som frivillig over en længere periode, er det mest effektive i forhold til at opnå nogle af de vedvarende fordele, der er beskrevet her.

Læs mere i artiklen: “How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?” Linda Jolly, Erling Krogh, Norwegian University of Life Sciences

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Ved at benytte siden giver du dit samtykke til brug af cookies. Mere information Mindre information