Introduktion

Et besøg på en øko-gård kan tilbyde særlige fordele for de børn og unge, som har det svært i almen undervisningen/daginstitutionen. Alene det, at komme ud i et nyt miljø, kan være en velkommen forandring for mange.

Øko-gården er et alternativ til klasserummet, som tilbyder et miljø hvor naturen og den praksisbaserede undervisning er i fokus. Dette skaber muligheder for at andre undervisnings- og læringsstile kommer i centrum.

Øko-gårde tilbyder således en håndgribelig og sansebaseret læringsarena, hvor læringen er sker i en virkelig kontekst, og hvor alle sanser er i spil i undervisningen. Gårdens muligheder for praksislæring kan også benyttes som en metode til at udvikle motorikken, kreativ tænkning eller til at opbygge selvtillid og mulighed for at se sig selv i en ny rolle og få øje på nye talenter og evner. Som det vil fremgå af nogle af case-beskrivelserne kan gården også benyttes som en anledning til at arbejde med psykosomatiske problemstillinger.

Som underviser kan du finde mange områder, hvor gårdbesøget direkte kan relateres til læreplanstemaer/fagmål, eksempelvis ‘Natur og naturfænomener’, ’Krop og bevægelse’ eller naturfagene og sprogfag, ligesom læring i relation til bæredygtighed og miljø generelt er oplagt at gennemføre i relation til gårdbesøg.

Som tidligere nævnt, er målet for herværende lektion ikke at give en fyldestgørende indsigt I undervisning af børn og unge med særlige behov, men snarere en meget overordnet intro til nogle af de problemstillinger eller områder det er vigtigt at være opmærksom på.

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at undervisning af børn med særlige behov rummer en meget bred vifte af børn og unge med mange forskellige udfordringer og behov. Målgruppen spænder således over børn og unge med langvarig fysisk og/eller psykisk sygdom, indlæringsvanskeligheder, traumeofre, svigt og meget andet. Samtidig findes der mange forskellige organiseringer af undervisningstilbud til målgruppen, hvoraf nogle vil indgå i almenundervisning med eller uden støttefunktioner og andre vil være i særligt tilpassede specialundervisningstilbud. Derudover vil der, også indenfor hver målgruppe, være store forskelle på de enkelte børn og unge. Det er derfor vigtigt at den ansvarlige på gården mødes med pædagogen/læreren for at drøfte de særlige hensyn og formål, der gør sig gældende for den specifikke besøgsgruppe.

Specialundervisning er en integreret del af de fleste undervisningssystemer i Europa. I Danmark kan specialundervisning være integreret i almenskolerne, evt. gennem støtteordninger, eller som særskilte undervisningstilbud – I specialklasser, specialskoler eller individuel undervisning.

Specialundervisningen skal følge de samme regler for fag, timetal, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som den almene undervisning, men benytter ofte andre pædagogiske støttemetoder og undervisningsmetoder.

Se mere på https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning/regler-for-specialundervisning

I relation til gårdbesøg betyder dette at bade de fysiske omgivelser, såvel som de kommunikative og pædagogiske overvejser skal tilpasses den specifikke målgruppe.

For børn og unge med fysiske handicap er det fx vigtigt at overveje hvorvidt der kan skabes tilstrækkelige adgangsforhold til de relevante besøgsområder og om toiletfaciliteterne lever op til behovene.

Derudover skal undervisningsindhold, undervisningsmateriale og opgaver naturligvis tilpasses målgruppen, ligesom selve programmet skal tilrettelægges så det følger en dagsrytme, der passer til de besøgendes behov.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Ved at benytte siden giver du dit samtykke til brug af cookies. Mere information Mindre information