Drifsudgifter

De længerevarende forløb er også forbundet med flere løbende udgifter. Både i forhold til belastningen på faciliteterne og i forhold til den arbejdsmæssige indsats. Der er således større krav til forberedelse og opfølgning forbundet med denne type samarbejder. Det er ikke nok at vise rundt på gården, der skal også tilrettelægges aktiviteter og forløb hvor børnene/de unge kommer i dybden med forskellige emner. Selvom ansvaret for læringen ligger hos institutionspersonalet, kræver det en stor indsats fra gårdpersonalet at hjælpe med at omsætte de teoretiske læringsmål til den praktiske hverdag på gården og gennemskue hvordan opgaver og aktiviteter kan tilrettelægges på lige netop denne specifikke gård.

Udgifter til løbende drift omfatter som minimum:

  • løn
  • leje af gårdens udstyr, lokaler og arealer
  • forsikringer
  • indkøb af forbrugsartikler
  • reparationer og vedligehold af udstyr og lokaler som følge af slitage.

For at undgå konflikter knyttet til udbetaling af forsikring er det vigtigt at både skolen/daginstitutionen og gården forhører sig hos forsikringsselskabet og får en klar aftale om hvem og hvordan der dækkes. I udgangspunktet er det køber af tjenesten som er ansvarlig for forsikring af brugerne, også når de er på gården og deltager i aktiviteter og arbejdsopgaver der. Men det er alligevel vigtigt at afklare forsikringsansvaret i kontrakten for at undgå tvivl.

En central løbende udgift er løn. Det er vigtigt ikke blot at medregne løn for gennemførsel af besøgene, men også at inkludere planlægning, forberedelse, oprydning og opfølgning. Opfølgning omfatter fx rapportering af forskellig informationer til skolen. I tillæg bør lønudgifter til medhjælpere på gården, herunder evt. familie, tages med i regnestykket.

Transport til og fra gården skal regnes med som udgift. I nogen tilfælde kan de bruge eksisterende skoletransport, men oftest må egen transport organiseres og betales. På nogle gårde har man købt minibus til formålet og organiserer dermed også transporten, men det er som regel kun i tilfælde hvor man satser stort på besøgene og vil ikke være en relevant mulighed for ret mange gårde i Danmark. Nogle skoler/daginstitutioner indgår samarbejdsaftaler med gårde i nærområdet som er tilgængelige til fods eller på cykel.

Der er forskellige modeller for betaling. Gården kan aflønnes på times-, besøgs- eller dagsbasis. Den aftalte sats skal omfatte løn til bonden og eventuelle medhjælpere for planlæging, gennemførsel og opfølgning. Satsen er oftest knyttet til elevgruppen som kommer til gården, men kan også være knyttet op på den enkelte elev, for eksempel hvis tilbudet omfatter elever med særskilte behov fra forskellige skoler og kommuner. Løbende udgifter kan tages med i satsen, eller alternativt lægges ind i lejen for lokaler og arealer. Det væsentlige er at afklare alle relevante udgifter på forhånd så de inkluderes i samarbejdsaftalen mellem skolen og gården.

Gennemgangen her viser, at der er adskillige udgifter forbundet med de mere omfattende besøg for gården, og det er derfor afgørende at afklare og skabe en fælles forståelse for de udgifter som tilbuddet omfatter mellem partene før økonomiske aftaler indgåes.      

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Ved at benytte siden giver du dit samtykke til brug af cookies. Mere information Mindre information