Del 1 – Hvad er økologisk landbrug?

Økologisk landbrug er baseret på principper om at imitere naturens egne økosystemer mest muligt.

I praksis betyder det blandt andet:

 • Meget begrænset brug af pesticider og kun af de, der er godkendt til økologisk dyrkning.
 • Ingen forebyggende medicin.
 • Ingen GMO
 • Dyr skal have mulighed for naturlig adfærd. Dette betyder blandt andet at kravene til plads pr. dyr er højere end hos konventionelle landbrug, og dyrene skal have adgang til udearealer (afhængigt af årstid). Der fodres desuden kun med økologisk foder.
 • Ofte stor udnyttelse af egne ressourcer, eksempelvis gennem dyrkning af eget foder og gødning.
 • Der dyrkes en større diversitet af afgrøder, både i forhold til antallet af plantearter, der vokser sammen på marken, men også gennem en større rotation af hvilke afgrøder, der dyrkes på samme mark år efter år, for at understøtte jordfordring.
 • Sygdoms-, skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse foregår ved:
  • Mekanisk lugning
  • Sædskifte, som betyder at der dyrkes forskellige afgrøder på markerne fra år til år for at minimere risikoen for overvintrende sygdom og skadedyr.
  • Dyrkning af sorter og arter, der er sygdomsresistente og tilpassede lokale forhold
  • Beskyttelse eller udsætning af skadegørernes naturlige fjender

Forskning har vist at på økologiske landbrug øges biodiversiteten i jorden, planteriget og blandt insekter og fugle. Landmanden på en økologisk gård kan ses som dirigent for et stort orkester af levende organismer. Når landmanden finder den rigtige balance mellem dyr og afgrøder, øges symbiosen.

Landbruget er naturligvis en del af et større fødevaresystem, som også inkluderer forarbejdning, distribution og detailhandel. I forarbejdningen stilles større krav til hvilke tilsætningsstoffer, der kan benyttes, end ved produktion og forarbejdning af konventionelle fødevarer.

Der findes både europæisk og dansk certificering af økologiske fødevarer, samt en række private certificeringer med egne regler og kontrolorganer. Det følgende er baseret på den danske fødevarestyrelses hjemmeside om økologi hvor du også kan læse mere om de enkelte mærker og kontrolsystemer: foedevarestyrelsen.dk

Det statsligt kontrollerede, danske røde Ø-mærke findes på økologiske produkter, der er helt eller delvist produceret i Danmark, eller som er pakket i Danmark og kontrolleret af danske myndigheder.

EU's grønne økologimærke betyder, at varen er produceret i overensstemmelse med EU's økologiregler og er kontrolleret i et andet land end Danmark. EU lovgivning har til formål at ensforme betydningen af ’økologisk’ (organic) over hele EU. EU-logoet skal suppleres med en angivelse af kontrolkodenummer og geografisk oprindelse.

Mange varer i Danmark bærer begge mærker, hvilket skyldes at det, siden 1. juli 2010, har været obligatorisk at anvende EU's økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der pakkes eller mærkes inden for EU.

Varer importeret fra lande uden for EU kontrolleres af et EU-godkendt kontrolorgan. 

Hvorfor er læring om bæredygtig fødevareproduktion vigtigt?

Forestil dig et øjeblik hvordan børn og unge oplever mad i samfundet i dag. Mad findes i overdådige mængder, er til stede alle vegne vi færdes, men hvor kommer det egentlig fra? Hvordan havner det i køledisken, på hylderne eller på bordet?

Mad er så essentielt og unægtelig nødvendigt for vores daglige liv, men alligevel ved mange børn og unge ikke ret meget om dets oprindelse. Besøg på konkrete landbrug, evt. med praktiske, jordnære aktiviteter, kan give børn og unge erfaringer med hvor maden kommer fra, hvordan det er dyrket og hvordan dyrene lever.

Dette bidrager til en forståelse af nogle af de mest grundlæggende aspekter af vores daglige liv og kan give børnene et afgørende forankringspunkt i et komplekst samfund.

Gårdbesøg opleves desuden ofte som en velkommen forandring fra den mere traditionelle klasserumslæring. Som læringsrum appellerer øko-gårdene til alle sanser og til kropslig deltagelse. Den læring, der sker her sætter sig ofte som livslange indtryk – et aspekt af gårdbesøg som leder videre til det næste spørgsmål.

Øko-gårde som læringsarena

Dyrkningsprincipperne på øko-gårde skaber en arena hvor læring om økosystemer  og økologiske kredsløb kan formidles og læres gennem direkte observationer og oplevelser. Et eksempel er kulstof kredsløbet, hvor kuldioxid optages af planterne gennem fotosyntesen, transporteres gennem planten som kulhydrater og afgives til jorden som næring for bakterier og svampe. Dette kredsløb er særlig vigtigt for økologiske landbrug, fordi det hjælper til at opbygge en sund jordbund. I kontrast til konventionelle landbrug, der benytter industrielt fremstillet kunstgødning, benytter økologiske landbrug grøngødning såsom bælgplanter, humus (muldjord) gennem kompostering og sædskifte. Hvor kunstgødning bruger enorme mængder energi og afgiver tilsvarende mængder CO2, binder økologiske landbrug kulstoffet i jorden gennem biologiske processer.

Sammenhængen mellem kulstof, jord og klima bliver transparent og forståeligt.

Det er ikke kun de naturvidenskabelige fag, som natur og teknik, biologi, kemi, matematik og fysik, der kan aktualiseres på øko-gårde. Ved fx at spore de konkrete produkter fra gården til forbrugeren illustreres mekanismer omkring forbrug, handel, økonomi og samfundsmæssig organisation – som både kan være relevante indenfor geografi og samfundsfag. Alternative markedsførings- og finansieringsmodeller, såsom gårdbutikker, abonnementsordninger (fx på frugt- og grønt), crowd-funding og deleøkonomi kan også udgøre alternative læringsperspektiver. Efter en arbejdsdag på gården, bliver priser og værdisættelse af fødevarerne således interessante emner.

Madspild er et andet højaktuelt emne, som kan inddrages ved se på hvad der kan sælges til de store detailkæder og grossister og hvad der må frasorteres pga. størrelse eller form. Genetisk variation og den nuværende monopolisering af frøproduktionen er andre vigtige emner, der sættes i relevant kontekst på den økologiske gård. Genmodificerede afgrøder, som bl.a. har medført at multinationale selskaber er copyright indehavere på frø, bruges ikke i økologisk landbrug. Landmænds rettigheder kan dermed også være et interessant emne, at diskutere i undervisningen.

Den større diversitet, der findes på øko-gårde betyder, at der er en større variation i produktion og opgaver, der skal løses. Der er dermed mulighed for at finde opgaver og/eller emner til alle talenter og interesser, hvilket understøtter inklusion af alle børn og unge.

Hvordan understøttes læring gennem oplevelser på øko-gårde?

En ting er, hvad der kan læres om gennem gårdbesøg, noget andet og måske endnu vigtigere er, hvordan læring kan faciliteres. Hvis vi som voksne reflekterer over en vigtig læringsoplevelse, tænker vi ofte på en situation hvor vi var ivrige efter at gøre noget vi havde observeret, formentlig med en person vi så op til. På gården er muligheden for praktisk læring optimal og motiveret af de opgaver børn og unge kan deltage i, får læreprocessen en kickstarter.

Opgaver såsom at fodre dyr, høste fra mark eller have og tilberede mad med produkterne fra gården, har en umiddelbar meningsfuldhed. Når eleverne oplever at de kan bidrage til en nødvendig opgave, styrker det deres følelse af mestring og formåen. Dette styrker lysten til at lære og til at gøre sig umage, og styrker dermed også den mere teoretiske/abstrakte læring i klasserummet.

Der findes mange eksempler på, at elever bliver inspirerede af gårdbesøgene og drager dem med ind i andre fag, eksempelvis ved at skrive om aspekter af gårdbesøgene i dansk eller engelsk opgaver, hvilket understreger den motivation børnene har opbygget gennem besøget.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Ved at benytte siden giver du dit samtykke til brug af cookies. Mere information Mindre information