Část 1: Zažijte jedinečnost ekologického zemědělství

Co je ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství je založeno na agroekologických principech. To znamená, že ekologická farma je organizována tak, aby co nejvíce napodobovala vlastní ekologické systémy přírody. V praxi mají například zvířata větší možnost pobytu venku, ať už na pastvě nebo ve volném pohybu. Použití léků, jako jsou antibiotika, je značně omezeno. Plodiny rostoucí na farmě jsou různorodější, a to jak v počtu rostlinných druhů pěstovaných společně na jednom poli, tak i ve střídání setby různých plodin každý rok. Zlepšení úrodnosti půdy je hlavním zájmem ekologického zemědělce, jehož cílem je poskytnout bohatší půdu a lepší prostředí pro příští generaci.

Ekologičtí zemědělci usilují o založení své produkce na zdrojích vlastní farmy. To znamená imitaci rotačního systému přírody: Domácí zvířata se na farmě krmí trávou, jejich hnůj obohacuje půdu, půda (a slunce) produkuje trávu jako krmivo, obilí, zeleninu a ovoce jak pro zvířata, tak pro lidi. Ekologické zemědělství odstraňuje vedlejší účinky průmyslových pesticidů, fungicidů, růstových hormonů, geneticky modifikovaných organismů a syntetických hnojiv. Bio farmy fungují na ekologických principech, které slouží k obohacení životního prostředí. Výzkum ukázal, že na ekologických farmách dochází k nárůstu biologické rozmanitosti v půdě, v rostlinných komunitách i mezi hmyzem a ptáky.

Za účelem prodeje certifikovaných ekologických produktů musí farmář dodržovat přísná pravidla a poskytnout dokumentaci o splnění požadavků na ekologickou produkci. Ekologickou farmu v blízkosti Vaší školy nebo mateřské školky najdete kontaktováním certifikační agentury. Tam by Vám měli také sdělit, zda jsou farmy poblíž Vás ochotny poskytnout studentům příležitost ke vzdělávání.

Proč studenti potřebují zkušenosti z ekologických farem?

Na chvíli si představte, jak děti a mládež vnímají potraviny v naší moderní společnosti. Potraviny jsou bohaté a všudypřítomné; zaplní ledničku, skříně, regály, a to jak doma, tak v obchodě. Pokud na ně máte peníze, jsou dostupné všude, ale odkud pochází? Jak se dostávají ke stolu, do obchodu?

Potraviny jsou tak zásadní, bezpochyby nezbytné pro každodenní život, a přesto studenti často neznají jejich původ. Návštěvy na ekologických farmách mohou dětem a mládeži poskytnout informace o původu potravin, o pěstování a zvířatech. To přispívá k pochopení jednoho z nejzákladnějších faktorů každodenního života.

Prohlídky farem, kde mohou děti ochutnat výrobky přímo z daného prostředí, mohou také přispět ke zdraví. Když mají děti a mládež příležitost rozvinout vztah k původu potravin prostřednictvím aktivní účasti, ovlivňují tím své stravovací návyky i další výchovu.

Prohlídky farem jsou exkurzí do přírody a vítanou změnou z pobytu ve školní učebně. Se zapojením všech smyslů a fyzickou účastí se vytváří dlouhotrvající dojmy. Aspekt návštěv na ekologických farmách, tedy vede k otázce:

Co je na vzdělávání na ekologických farmách jedinečného?

Agroekologické principy bio farem vytvářejí scénu pro vzdělávání o ekologii pomocí přímého pozorování a zkušeností. Například uhlíkový cyklus, v němž je oxid uhličitý přebírán fotosyntézou rostlin, transportován rostlinou jako uhlohydrát a vylučován do půdy jako výživa pro bakterie a houby, je obzvláště důležitý pro ekologické farmy kvůli budování půdního zdraví. Na rozdíl od konvenčních farem, které kupují umělé průmyslové hnojivo, ekologické farmy používají zelené hnojivo s luštěninami, humus z kompostování a střídání plodin pro doplnění půdy. Zatímco umělé hnojivo využívá obrovské množství energie a uvolňuje odpovídající množství CO2, na bio farmách se váže uhlík v půdě biologickými procesy, čímž výrazně přispívá ke zmírnění klimatických změn. Spojení uhlíku, půdy a klimatu se stává jasným a srozumitelným. Přímo snem učitele biologie!

Nejsou to pouze vědy jako je ekologie, biologie, chemie, matematika a fyzika, které lze v kontextu ekologické farmy využívat. Sledování produktů z farmy ke spotřebiteli ilustruje principy ekonomie a společenské organizace. Alternativní marketing poskytuje další výuková místa prostřednictvím farmářských obchůdků, komunitně podporovaných projektů, družstev a bedýnkových systémů. Po dni práce na farmě se ceny potravin a hodnota jídla stávají zajímavým tématem. Potravinový odpad je dalším tématem, ke kterému proniknete, když se zaměříte na potraviny, které mohou být prodány velkoobchodníkovi, a ty které musí být odstraněny z důvodu špatné velikosti nebo tvaru.

Ekologické farmy jsou více rozmanité než tradiční farmy. Pro studenty to znamená širší spektrum výroby a úkolů. Mechanické úkoly jako je mazání traktoru podle nákresů v manuálu, napomáhání při krmení zvířat, příprava zeleniny a ovoce na trh, oprava plotů, sekání dřeva a pomoc při vaření jídla. To jsou jen některé z příležitostí pro studenty, kteří tak mohou nalézt něco, v čem jsou dobří.

Jak je učení propagováno prostřednictvím zkušeností z ekologických farem?

Snad důležitější než to, co se na farmě můžete naučit, je to, jak může být učení na farmě usnadněno. Pokud se jako dospělí zamyslíme nad důležitostí vzdělávání, často si vzpomeneme na situaci, kdy jsme byli ochotni udělat něco, co jsme viděli udělat nějakou jinou osobu, ke které jsme třeba vzhlíželi. Ona jiskra, která nás zaujala, zapálila naše spojení a nasměrovala nás do toho, co jsme chtěli udělat. Často se tento typ učení může stát vášní. Jako děti jsme se učili vše, co jsme mohli, protože jsme chtěli vědět víc. To je zcela jiné než tradiční učení. Farmář musí samozřejmě vše ukázat a vysvětlit, ale měl by zdůraznit i příležitost k praktickému učení.

Úkoly, jako je krmení zvířat, sklízení pole nebo zahrady a vaření potravin z produktů na farmě, jsou smysluplné. Je dobré, když studenti poznají, že mohou přispět k nezbytnému úkolu. Z našich zkušeností víme, že pokud jsou úkoly smysluplné a studenti k nim mohou sami přispět, pak nutnost učit se a překonávat sám sebe také přispívá k větší teoretické práci ve třídě.

Učitelé jsou často ohromeni tím, jak studenti píší a vyprávějí o svých zkušenostech po návštěvě farmy. Tam, kde má mnoho žáků potíže s najitím tématu, o kterém by mohli psát, je konkrétní události na farmě inspirují a dávají jim mnoho témat, které chtějí předat ostatním.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací