• slide1
  • slide2
  • slide3

Projekt "Learning Place BioFarm"

(Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji)

Celem projektu jest opracowanie kursu e-learningowego i stworzenie interaktywnego portalu internetowego „Gospodarstwo ekologiczne miejscem edukacji”. Materiały będą dostępne online dla szerokiego kręgu odbiorców (nauczyciele, rolnicy, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych oraz inne osoby zajmujące się edukacją w gospodarstwach ekologicznych).

Start e-learning now!