• slide1
  • slide2
  • slide3

Landbruk som læringsarena - sammendrag

Det europeiske samarbeidsprosjektet skal utvikle et nettbasert kurs og en læringsportal for «Landbruk som læringsarena». Partnerne fra landene som deltar, skal tilby nettbaserte ressurser for lærere, bønder og aktører og organisasjoner som legger til rette for samarbeid mellom skoler og gårder med allsidig drift.

Start e-learning now!