• slide1
  • slide2
  • slide3

Projekt Learning Place BioFarm

Cílem strategického partnerství je vytvořit e-learningový kurz a interaktivní vzdělávací portál s názvem “Learning place Bio-Farm” (“Vzdělávání na Biofarmách”). Portál nabídne online zdroje pro učitele, zemědělce, ekocentra, neziskové organizace a další subjekty, zapojené do vzdělávacích aktivit na ekologických farmách.  

Vstupte do kurzu.